[Đăng ngày: 18/12/2014]
Giới thiệu chung
- Phường Phước Tiến là một phường nội thành với diện tích 2,8km2, dân số toàn phường có 1.807 hộ gia đình với hơn 11.000 nhân khẩu.
- Cơ cấu hành chính: phường được chia thành 10 tổ dân phố, có 08 cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố có trên địa bàn phường.
Tổ chức bộ máy
Đảng ủy
* Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Bí thư
Di động: 0905.352.707
Email: nguyenthianhthu3173@gmail.com
* Ông Ngô Ngọc Khanh - Phó Bí thư
Di động: 0905.154.124
Email: ngockhanh_1963@yahoo.com
Hội đồng nhân dân
* Ông Ngô Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐND
Di động: 0905.154.124
Email: ngockhanh_1963@yahoo.com
* Bà Mạnh Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND
Di động: 0936.484.950
Email: manhthuthao@yahoo.com
Ủy ban nhân dân
* Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Chủ tịch UBND
Di động: 0914.071.324
Email: nguyenthithuvan65@yahoo.com
* Ông Hồ Văn Long - Phó Chủ tịch UBND
Di động: 0905.043.311
Email: holong_1960@yahoo.com.vn
* Ông Trịnh Quang Hùng
Di động: 0986.111.582
Email: tqhung@gmail.com
Ủy viên Ủy ban nhân dân
* Ông Trần Hải
Di động: 0903.574.070
* Ông Nguyễn Anh Tuấn
Di động: 0935.186.079
Email: anhtuan8084@gmail.com
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 
- Email: phuoctien.nt@khanhhoa.gov.vn
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :